1. november 2010

førstenovemberjeg veit ikke helt hva jeg skal si i dag. det er første november, det er mørkere, men jeg fryser ikke. jeg prøver å sette meg ned å bare eksistere, jeg forsøker å forstå hva jeg vil, men i dag går det ikke. så i dag hører jeg på denne plata og prøver å puste. prøver å tenke okokokok. tusen ganger. og tusen ganger til.

1 kommentar: